Volnoletectví ve skupině Uzavřená křídla

Ve spolupráci se serverem ARARAUNA.cz Vám budeme nepravidelně přinášet díly seriálu o volnoletectní ve skupině Uzavřená křídla.

Uzavřená křídla je největší skupina lidí vyznávajících volnoletectví z Prahy a okolí, v různých fázích tréninkového vývoje. Od ryze začátečníků až po pokročilé.

S ohledem na skutečnost, že valná většina informací, zejména na sociálních sítích Facebook je nedohledatelná, chceme vám touto formou představit formu výcviku budoucích volnoletců ve skupině Uzavřená křídla.

V žádném případě a za žádných okolností se nejedná o "návod k použití " či metodu, která Vám z vašeho papouška "snadno a rychle" udělá volnoletce.

gallery

gallery

Naším cílem je ucelené poskytnutí informací a ukázky možného výcviku, včetně videa, jako jedné z mnoha možných variant. V době začátků našeho volného létaní, žádný seriál či videa o volnoletectví nebylo k dispozici, takže se chceme, podělit s Vámi o naše několikaleté zkušenosti, které se samozřejmě budou s ohledem na zkušenosti a věk našich papoušků neustále vyvíjet a zdokonalovat.

Smyslem volnoletectví není papouška zbrkle pustit a pak jej hledat, ale docílit toho, aby papoušek hledal a našel Vás.

Tak jako my lidé jsme zcela rozdílní, tak zcela rozdílní jsou i naši papoušci, proto žádný univerzální návod není a nikdy nebude a naším cílem je jen představení některých základních prvků.

gallery

gallery

gallery

gallery

 

Díl první - Výběr vhodného papouška >>

zpátky nahoru