Díl druhý - Pořízení papouška

A je zde další díl našeho seriálu o volnoletectví, který vychází ve spolupráci se serverem ARARAUNA.cz

Pořízení papouška je velmi odpovědný úkon, který není absolutně totožný třeba s početím dítěte.  Nechceme se pouštět do úvah od koho papouška koupit, ale v obecné rovině poskytnout základní informace s akcentací na nástrahy a rizika s tím spojená a především se chceme soustředit na téma, kde papouška rozhodně nekupovat. Nejlepší je osobní doporučení na někoho zkušeného či na korektního chovatele. Zejména v době sociálních sítí lze dotaz položit např. ve skupině Papoušci, papoušci a zase papoušci, kde vám jistě někdo rád dá své doporučení. Zajímavý se jeví i projekt serveru Ararauna.cz - Tady je nám dobře.

Kde papouška nekupovat?

Pokud se necháte zlákat nabídkou některých inzertních serverů typu „Žako šedý 5 500.- Kč“, „Ara Ararauna 8 000.-Kč“ a „Ara Hyacintový 9.900.- Kč“ a chcete si touto cestou papouška pořídit, je především nutno konstatovat, že jste jako budoucí majitel tak inteligentního zvířete jako je papoušek zcela nezodpovědný, nezpůsobilý a je vaší občanskou povinností vaše finanční prostředky vzít a zcela neprodleně je odeslat na 107-9272440297 / 0100  variabilní symbol - 1234 což je účet společnosti Laguna - Magdalény Žohové, která se stará o handicapované papoušky, protože tím alespoň učiníte dobrý skutek. I sebemenší papoušek ví, že cílem takových nabídek není nic jiného než vás připravit o finanční prostředky a tímto zcela podvodným způsobem samozřejmě nikdy žádného papouška nezískáte.

gallery

Papoušek v akci v obchodních centrech

Papoušek je živý tvor, není to prášek na praní, takže podobné lákavé nabídky opravdu jsou spíše krajně podezřelé. V obchodních centrech jsou papoušci oškubaní, znudění, frustrovaní nebo psychicky narušení. Obsluhy mnoha zverimexů zanedbávají péči zejména o velké druhy papoušků, nebo dokonce ani nevědí, co takoví ptáci vyžadují a jak pestrá má být jejich strava. Není žádným tajemstvím, že papoušci po těchto zverimexech kolují, není vždy zřejmý jejich původ, věk, atd. a za účelem zisku jsou zcela znatelně předražení.

Z našeho pohledu doporučujeme postup ze zdroje Amazonia.cz pod názvem Jak nenaletět při nákupu papouška, který problematiku nákupu papouška popsal v následujících bodech se kterými se ztotožňujeme:

Zde bylo devět bodů popisující nákup papouška, které jsme citovali z webu Amazonia.cz, tak jak je uvedeno výše. Na citaci ale nevidíme nic špatného, protože s názorem také plně souhlasíme. Proto jsme zde uvedli i zdroj, nevydávali tyto body za své a ani se nerozhodli jít cestou plagiátorství. Bohužel jsme se setkali s velkým neporozuměním na FB skupině PAPOUŠCI. Jejich negativním reakcím však nerozumíme, protože jsme zde pouze doporučili postup nákupu papouška, a tím vlastně udělali i dobrou reklamu webu AMAZONIA.cz. Ani z pohledu Autorského zákona 121/2000 Sb. nedošlo k žádnému nezákonému jednání, jak nám bylo vytýkáno. Oddílu 2 - §31 Citace nebo §30 Volná užití  to dokazuje. Je nutné ovšem uvést autora, pokud je známý, název a pramen a to jsme splnili. I přes toto vše jsme se rozhodli body stáhnout a nahradit vlastními, neboť se nechceme s nikým dohadovat a vést války tohoto typu. Náš web děláme čistě pro radost, ve svém soukromém volném čase pro nás jako skupinu Uzavřená křídla a aby jsme i vám přinesli nějaké cenné informace, jak na to jdeme my. Nejde o žádnou komerci, ale čistě o radost a zábavu s našimi papoušky.

Jak jsem kupoval svou ARU ARARAUNU

Z důvodu výše uvedeného vám přináším můj vlastní postup a postřehy s odstupem času, při nákupu papouška ARA ARARAUNA v roce 2015.

1O velkém papoušku jsem snil od dětství, kdy jsem choval andulky nebo korely. Když jsem si jej ale již mohl dovolit, rozhodl jsem se raději pro ŽAKA. Malinko jsem se bál, zda bych papouška typu ARA zvládnul, díky malým zkušenostem. Teprve po 10 letech jsem se rozhodl ARU pořídit. Je dobré si uvědomit, že každý papoušek má jiné nároky, klade jiné nároky na Váš čas, některé druhý se dožívají velkého věku a je to závazek na celý život. Proto je potřeba druh papouška velmi zvážit. Zde by neměla být otázka jakého papouška chci, ale jakému druhu papouška jsem schopen a ochoten poskytnout vyhovující podmínky. Já šel cestou postupnou, tedy od menšího druhu k většímu.


2V dnešní době již není problém si opatřit o jednitlivém druhu informace, a tak jsem četl v literatuře a vyhledával na internetu. Chtěl jsem se více utvrdit v tom, že ARU opravdu zvládnu, že znám veškerá úskalí chovu. Dobré jsou i různá fóra, kde se dozvíte od ostatních majitelů jejich zkušenosti - ty mohou být jak pozitivní tak negativní. Pozitivní vás budou těšit, ale na negativní je potřeba se připravit. Já jsem si vždy našel způsob, jak bych toto řešil. Například: ARA je hlučný papoušek, problém se sousedy - nevadí, soused také chová papoušky. Případně ničení nábytku - nevadí, protože papouška budu již od malička vychovávat, aby nábytek neničil. A pokud by se přeci jen stala nějaká nehoda, tak mi to nevadí. Je to přeci papoušek a s tím se musí počítat.


3Nyní jsem měl již dostatek informací a byl jsem připraven na pořízení papouška. Proto jsem začal opět vyhledávat na internetu různé inzeráty. Cenu papouška jsem znal z předchozího hledání informací, a tak jsem podivně levné inzeráty naprosto ignoroval. Pozor na ně, jde opravdu jen o způsob, jak z vás vylákat peníze. Inzerát byl pro mě taková spojka na chovatele. Vždy jsem se ptal, zda se mohu přijet nezávazně podívat, zda je papoušek ručně dokrmen a jaký servis je mi chovatel schopen poskytnout po prodeji.


4Návštěvu u chovatele berte jako samozřejmost - pokud Vám ji neumožní, hledejte dál. Věřím, že nakonec toho správného najdete. Já jsem se setkal s řadou inzerentů, kteří na mě neudělali první dojem vůbec dobrý - ty jsem ihned ze seznamu vyškrtnul. Mnohdy jsem měl pocit, že je i svými dotazy obtěžuji, že bych měl zaplatit a jít. Pár inzerentů vůbec nechápalo, proč bych si chtěl papouška vybrat, jejich tvrzení že jsou všichni stejní, a že rozdíl nepoznám, já neuznávám. Kupuji živého tvora, a tak chci vědět, jak na mě bude reagovat, jakou má povahu a vzhled. Chápu, že se vše může ještě změnit s růstem papouška, ale já chtěl pro výběr udělat vše. Myslete na to, že to bude člen rodiny na velmi dlouhod dobu.


5Jelikož hledání přes inzeráty nebylo moc úspěšné, začal jsem hledat i na internetu přímo chovatele a oslovil i původnícho chovatele od kterého mám ŽAKA. Shodou náhod zde měli několik AR, které dokrmovali a tak jsem se jel podívat. Osobní návštěva nebyla problém, takže jsem měl možnost vidět i chov, zázemí a několik volných AR, ze kterých jsem si měl možnost vybrat. S chovatelem jsme se bavili i o našem zázemí, jaké máme plány s papouškem atd. Je dobré vidět zájem chovatele, nelekejte se, pokud chovatel než Vám prodá papouška, zjišťuje kam vůbec půjde a jak se tam bude mít. Dokonce jsem vybral i žhavého kandidáta, naprosto přítulného, krásného Arušáka.


6Než si vyberete toho svého favorita, navštivte více chovatelů a porovnejte si jednotlivé papoušky. I já jsem si to prošel a postupně z možných kandidátů škrtal. Jeden z mých hlavních požadavků byl sameček a to z důvodu, že Žako je samička a aby došlo k lepšímu vzájemnému snášení. A tak jsem vždy čekal na testy DNA. Další mojí podmínkou byl test na nemocí a kupní smlouva. Ani jsem nevěřil kolik chovatelů toto nedělá. I to je malé varování a měli by jste si to dobře rozmyslet, zda papouška bez takovýchto testů vůbec kupovat.


7Možnost koupit papouška o nějakou tu korunu levněji, může mít nějaké důvody. Nesnažte se ušetřit za každou cenu a hlavně požadujte vše co k papoušku náleží. Jak už jsem zmínil výše, je to kupní smlouva, testy na nemoci, testy pohlaví. Dobrý chovatel vám dá i startovací balíček krmiva na začátek. Je to z důvodu, že pro papouška může být změna prostředí nebo také majitele na kterého byl již zvyklý stresující, proto není dobré měnit ještě potravu a je lepší mu dát to, na co byl zvyklý. Tady vidíte, že hledání nemusí být vždu jednoduché a ani u nás nebylo. Spoustu chovatelů jsem zavrhnul dříve než jsem je stačil napsat na můj pomyslný seznam možných kandidátů. Nespěchejte, papoušek se dožívá desítek let, pokud jej nekoupíte letos, seženete příští rok.


8Nakonec jsem se ze všech hledání a škrtání dostal do stavu, kdy mám dvě možnosti. Ustoupím od svého požadavku na samečka a vezmu si toho žhavého kandidáta, u kterého test DNA ukázal na samičku a nebo samečka od chovatele, u kterého jsem si moc nebyl jist, zda je to chovatel. Také ta komunikace s ním nebyla úplně ideální a o některých věcech jsem jej musel přesvědčit, aby je vůbec udělal, pokud si vyberu jeho papouška. Samečka měl ale krásného. Vlastně zde byla i třetí možnost, hledat dál. Rozhodnutí nakonec padlo na samičku a to z několika důvodů. Získávám plný servis, získávám všechny doklady a všechny vyšetření, které jsem požadoval, protože jsou pro chovatele samozřejmostí. Kupní smlouva včetně dokladu o zaplacení je také samozřejmost a ta samička mě prostě padla hned do oka. Ustoupit v pohlaví, pokud jej nechci do páru bylo to nejmenší.


9Nyní už se jen čekalo, jakmile naše nová samička začne sáma jíst a nebude již nutné ji dokrmovat ručně. Toto také nepodceňujte. Ruční dokmování a nastartování samostatného žraní s sebou nese pro nezkušeného chovatele velká rizika. Papouška, kterého si berete by měl naprosto sám přijímat potravu. Můžete od chovatele dostat kaši a ještě jej pár dní doma 1-2x denně dokrmovat, ale to je spíše pro lepší zafixování na vás, a také aby papoušek třeba změnou prostředí náhodou nepřestal žrát. I já jsem papouška pár dní dokrmoval, cca týden, ale již od začátku byla schopná si potravu vzít sama. Bylo to spíše pro jistotu a navázání toho první kontaktu. Také jsem byl s chovatelem v kontaktu a mohl jsem konzultovat případné problémy. Proto je tak důležitý i výběr chovatele.


10Nezapomeňte, že pokud jste si pořídili papouška podléhající registraci, je nutné ji provést. O tom všem by vás měl informovat chovatel a to včetně předání všech důležitých dokumentů. ARA ARARAUNA do této skupiny nepatří a tak jsem toto absolvovat nemusel.


11A jak se říká, nákupem toto vše nekončí. Nyní vás čekají snad jen příjemné chvilky se svým miláčkem. Opravdu nezapomeňte proč jste si jej pořídili, a že se nejedné o výzdobu bytu. U nás to rozhodně neskončilo, ale naopak začalo a je to moc příjemné.


Věřím, že Vás můj příběh inspiroval tím správným směrem a přeji šťastnou ruku při výběru. Možná bych měl ještě jedno doporučení na závěr. Běžte se podívat do Botanické zahrady Univerzity Karlovy v Praze, kde jsou vidět i papoušci. Jde o týrané a nebo jinak handikepované papoušky o které se majitelé přestali starat, a tak zde o ně pečuje společnost LAGUNA. Takto jistě nechcete aby Váš miláček skončil, že?

Radek

Papoušek od chovatele

gallery

gallery

Z našeho pohledu se samozřejmě nedá při koupi poznat, zda papoušek bude volnoletec či nikoliv, ale obecně platí, že papoušek v dobré fyzické kondici a konstituci má pro to maximální předpoklady a zejména předpoklady větší odolnosti vůči některým nákazám, které jsou pro papoušky zejména v jejich mladém věku velkým rizikem.

 

<< Díl první - Výběr vhodného papouška        Díl třetí - Kšíry jsou základ >>

zpátky nahoru